Mời Thầu: Giám sát thi công xây dựng tỉnh U-Đôm-Xay – Lào

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Ban QLDA mạng phát hình quốc gia – Đài Truyền hình Việt Nam
  • Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng
  • Dự án: Đài Phát thanh – Truyền hình tại tỉnh U-Đôm-Xay nước CHDCND Lào
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước 
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT:  từ 08 giờ 00 ngày 07/10/2015 đến 14 giờ 00 ngày 27/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban QLDA mạng phát hình quốc gia – Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
  • Điện thoại: (04) 37719556; Fax: (04) 37715875
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 27/10/2015 tại Ban QLDA mạng phát hình quốc gia – Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

           Ban QLDA mạng phát hình quốc gia – Đài Truyền hình Việt Nam Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.