Mời Thầu: Giám sát thi công xây dựng tỉnh U-Đôm-Xay – Lào

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Ban QLDA mạng phát hình quốc gia – Đài Truyền hình Việt Nam Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng Dự án: Đài Phát thanh – Truyền hình tại tỉnh U-Đôm-Xay nước CHDCND Lào Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu […]