Mời chào hàng: Xây dựng và phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Sở Tư pháp Hà Nội
  • Gói thầu: Xây dựng và phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội năm 2015
  • Dự án:
  • Nguồn vốn: Ngân sách
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 10 giờ 00 ngày 13/10/2015 đến 10 giờ 00 ngày 20/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng văn bản pháp quy, sở tư pháp Hà Nội, số 1B Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Điện thoại: 04.33120871
  • Giá bán: 500.000 đồng
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 10 giờ 00 ngày 20/10/2015 tại Phòng văn bản pháp quy, sở tư pháp Hà Nội, số 1B Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội

 Sở Tư pháp Hà Nội Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.