Mời Thầu: Xây lắp nâng cấp đường bê tông và ngầm tràn

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Công ty CP Tổng hợp Ninh Bình
  • Gói thầu: Xây lắp (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Nâng cấp đường bê tông và ngầm tràn từ bản đến khe Bạch Đàn, xã Lâm Thủy
  • Nguồn vốn: Nguồn vốn vay IFAD; vốn đối ứng Chính phủ Việt Nam; vốn đóng góp của người được hưởng lợi
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 13/10/2015 đến 08 giờ 30 ngày 23/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: UBND xã Lâm Thủy, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
  • Điện thoại: 0941777555
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 23/10/2015 tại UBND xã Lâm Thủy, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

        Công ty CP Tổng hợp Ninh Bình Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.