Mời Thầu: Xây lắp nâng cấp đường bê tông và ngầm tràn

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Công ty CP Tổng hợp Ninh Bình Gói thầu: Xây lắp (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: Nâng cấp đường bê tông và ngầm tràn từ bản đến khe Bạch Đàn, xã Lâm Thủy Nguồn vốn: Nguồn vốn […]