Mời Thầu: Cung cấp, lắp đặt máy dao một mặt

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Công ty cổ phần bao bì HABECO
  • Gói thầu: Gói thầu 2.2: Cung cấp, lắp đặt máy dao một mặt
  • Dự án: ĐTXD Nhà máy sản xuất bao bì HABECO
  • Nguồn vốn: vốn tự có, vốn vay thương mại
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 17/10/2015 đến 08 giờ 30 ngày 27/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban quản lý dự án Công ty CP bao bì HABECO, Lô 2ha Cụm CN Nhà máy bia Hà Nội – Mê Linh tại xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội
  • Điện thoại:
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10 năm 2015 tại Ban quản lý dự án Công ty CP bao bì HABECO, Lô 2ha Cụm CN Nhà máy bia Hà Nội – Mê Linh tại xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội

         Công ty cổ phần bao bì HABECO Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.