Mời Thầu: Đầu tư 06 ô tô tự đổ 15 tấn

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Công ty cổ phần Sông Đà 10
  • Gói thầu: Đầu tư 06 ô tô tự đổ 15 tấn
  • Dự án: Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công
  • Nguồn vốn: vốn từ Chủ đầu tư + vốn vay TM
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 20/10/2015 đến 14 giờ 00 ngày 16/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Dự án – Đấu thầu, Công ty CP Sông Đà 10, Tầng 10, toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, P.Mỹ Đình I, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Điện thoại: 043 768 3998; Fax: 043 768 3991 – 043 768 3997
  • Giá bán: 500.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 16/11/2015 tại Phòng Dự án – Đấu thầu, Công ty CP Sông Đà 10, Tầng 10, toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, P.Mỹ Đình I, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

 Công ty cổ phần Sông Đà 10 Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.