Mời Thầu: Đầu tư 06 ô tô tự đổ 15 tấn

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Công ty cổ phần Sông Đà 10 Gói thầu: Đầu tư 06 ô tô tự đổ 15 tấn Dự án: Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công Nguồn vốn: vốn từ Chủ đầu tư + vốn vay TM Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu […]