Mời Thầu: Xây dựng Phòng giao dịch Agribank Quảng Ngọc

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Xây dựng công trình Phòng giao dịch Quảng Ngọc thuộc Agribank Chi nhánh huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa
  • Gói thầu: Xây lắp, thiết bị
  • Dự án: Xây dựng Phòng giao dịch Quảng Ngọc thuộc Agribank Chi nhánh huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa
  • Nguồn vốn: vốn xây dựng mới của Agribank
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 20/10/2015 đến 10 giờ 00 ngày 30/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Bộ phận phụ trách Xây dựng cơ bản Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa, số 11-12 Phan Chu Trinh phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 0373 852 406; Fax: 0373 852 093
  • Giá bán: 0 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 30/10/2015 tại Bộ phận phụ trách Xây dựng cơ bản Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa, số 11-12 Phan Chu Trinh phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa

        Ban quản lý dự án Xây dựng công trình Phòng giao dịch Quảng Ngọc thuộc Agribank Chi nhánh huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.