Mời Thầu: Xây dựng Phòng giao dịch Agribank Quảng Ngọc

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Xây dựng công trình Phòng giao dịch Quảng Ngọc thuộc Agribank Chi nhánh huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa Gói thầu: Xây lắp, thiết bị Dự án: Xây dựng Phòng giao dịch Quảng Ngọc thuộc Agribank Chi nhánh huyện Quảng Xương tỉnh Thanh […]