Kết quả đấu thầu: Gói thầu số 4: Thi công xây dựng

A. THÔNG TIN CHUNG:

Tên bên mời thầu: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông

 – Địa chỉ: Đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

– Điện thoại: 05013 545 205                  Fax: 05013 544 279     

B. NỘI DUNG ĐĂNG TẢI KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

– Tên dự án: Trồng cây xanh, một phần tường rào và một số hạng mục khác thuộc công trình Trụ sở làm việc UBND tỉnh Đăk Nông

– Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng

– Số thông báo mời thầu: Số 167 ngày 4/9/2015

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Giá gói thầu: 612,966 triệu đồng

– Giá trúng thầu: 575,531triệu đồng

– Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Đăk Lăk và Công ty TNHH cây xanh Công Minh. Trong đó:

         +  Thành viên đứng đầu liên danh là: Công ty cổ phần xây dựng Đăk Lăk .

         +  Thành viên liên danh là: Công ty TNHH cây xanh Công Minh

– Loại hợp đồng: Trọn gói

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày

– Quyết định phê duyệt: Quyết định số ……/VP-UBND, ngày 10/11/2015 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông