Kết quả đấu thầu: Trồng cây xanh, làm tường rào & hạng mục khác thuộc Trụ sở làm việc UBND Đăk Nông

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên bên mời thầu: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông – Địa chỉ: Đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. – Điện thoại: 05013 545 205            Fax: 05013 544 279  2. Tên dự án: Trồng cây xanh, một phần tường rào và một […]

Kết quả đấu thầu: Gói thầu số 4: Thi công xây dựng

A. THÔNG TIN CHUNG: Tên bên mời thầu: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông  – Địa chỉ: Đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. – Điện thoại: 05013 545 205                  Fax: 05013 544 279      B. NỘI DUNG ĐĂNG TẢI KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: – Tên dự […]