Mời Thầu: Mua sắm vật chất Quân nhu cho Bộ chỉ huy quân sự Khánh Hòa

Tên bên mời thầu: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Số 01 Ngô Quyền, phường Xương Huân, tp Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.356.434

Mã số thuế: Không

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Mua sắm vật chất Quân nhu

-Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa      

– Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm Quân trang huấn luyện Dự bị động viên năm 2017 và Dụng cụ cấp dưỡng.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày mở thầu

 1. Tên dự án: Mua sắm vật chất Quân nhu
 2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Khánh Hòa cấp cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa để mua sắm bảo đảm cho nhiệm vụ Quân sự
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Theo phương thức lựa chọn kết quả đơn vị trúng thầu bảo đảm tốt nhất
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 08 tháng 12 năm 2016 đến trước 08 giờ 00, ngày 15 tháng 12 năm 2016 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Tài chính, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: số 01- Ngô quyền, Nha Trang, Khánh Hòa.

          Điện Thoại : 058.3821059

 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đ (Một triệu đồng chẵn)
 2. Bảo đảm dự thầu: Không
 3. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 16 tháng 12  năm 2016
 4. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30, ngày 16 tháng 12 năm 2016.