Mời Thầu: Thi công cải tạo và nâng cấp nước sinh hoạt Thôm Bó, Bình Văn, Chợ Mới, Bắc Kạn

 

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Mới

Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại/fax/email: 02093 865 572/02093 864 292

Mã số thuế: 4700188805

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 01 – Gói thầu thi công xây dựng (Dành cho doanh nghiệm nhỏ và siêu nhỏ theo quy định luật doanh nghiệp).

– Loại gói thầu: Xây lắp

– Nội dung chính của gói thầu: Thi công toàn bộ khối lượng xây lắp công trình: Cải tạo và nâng cấp nước sinh hoạt thôn Thôm Bó, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn với quy mô sau:

Quy mô dự án:

– Cửa thu nước: Kết cấu thân cửa thu bằng bê tông mác M150, hộp thu nước bằng bê tông mác M200, xung quanh đục lỗ 2-3cm, đậy nắp bằng BTCT M200.

– Bể xử lý: Đáy bằng BTCT M200 dày 15cm, lớp lót bê tông mác M150 dày 10cm, tường xây bằng gạch VXM M75, trên có nắp bể bằng BTCT M200, cấu tạo gồm 2 ngăn lọc và 01 ngăn chứa.

– Nhà xử lý Clo: Xây trên ngăn chứa của bể xử lý, tường xây bằng gạch VXM75#, sàn mái được làm bằng BTCT M200# đá 1×2 dày 6cm, cửa ra vào làm bằng thép và 01 hệ thống pha dung dịch Clo tự động qua van điều chỉnh lưu lượng.

– Bể chứa 30m3: Kết cấu đáy bằng BTCT M200 dày 15cm, lớp lót bằng bê tông mác M150 dày 10cm tường xây bằng VXM M75. Mặt trong mặt ngoài trát VXM 100#.

– Hố van xả cặn, xả khí, điều tiết: Cấu tạo móng bằng bê tông mác M150 dày 10cm, tường xây bằng gạch VXM M75, có nắp đậy BTCT M200. Xây dựng 04 hố van xả khí, 04 hố van điều tiết và 03 hố van xả cặn.

– Trụ vòi: lắp dựng 142 trụ vòi có đồng hồ đo lưu lượng nước.

– Đường ống: Gồm 2 loại ống GI và HDPE PN10, PN16, ống GI dùng cho những nơi có đại hình phức tạp, qua đá, suối, cắt ngang đường bê tông. Ống HDPE các loại dùng cho các đoạn còn lại.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

 1. Tên dự án: Cải tạo và nâng cấp nước sinh hoạt thôn Thôm Bó, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.
 2. Nguồn vốn: Chương trình 135 năm 2017-2018.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 07 giờ 30, ngày 08 tháng 12 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 18 tháng 12 năm 2017 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Mới;

Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Số điện thoại: 02093 865 572; fax: 02093 864 292.

 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).
 2. Bảo đảm dự thầu: 21.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu đồng);

Đồng tiền sử dụng là: Việt Nam Đồng;

Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

 1. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 18 tháng 12 năm 2017.
 2. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 18 tháng 12 năm 2017.