Dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, dự toán 11.000 tỷ đồng

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ là công trình hiện đại, công nghệ tiên tiến đáp ứng việc bảo tồn, sưu tầm, trưng bày hiện vật qua nhiều thời đại. Dự án đặc biệt này dự kiến khởi công vào giữa năm 2013. Phấn đấu trong tháng 6/2015 dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc […]