Chào giá cạnh tranh: Cung cấp vật tư che mưa cho vườn cây cao su

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông – Địa chỉ: xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai – Điện thoại/Fax/E-mail: 059 3790023   fax: 059 3790024 2. Tên dự án: Che mưa cho vườn cây cao su kinh doanh năm 2015 3. […]

Chào giá cạnh tranh: Cung cấp phân bón vô cơ

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông – Địa chỉ: Xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai – Việt Nam – Điện thoại: 0977.416.700 (gặp Mr Lịch) /Fax: (059) 3790024 – Email: tronglich.eco@gmail.com 2. Tên dự án: […]