Mời chào hàng: Mua sắm máy photocopy theo đề án mua sắm năm 2016

Tên bên mời thầu: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Địa chỉ: số 22 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận Điện thoại/fax/email: (062)3825786; Fax: 3823453; E-mail: vp_binhthuan@vks.gov.vn; vanphong@vksndbinhthuan.gov.vn Mã số thuế: 3400646121 Nôi dung thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: Mua sắm máy photocopy Loại gói thầu: […]

Mời chào hàng: Mua máy ca nô phục vụ công tác cho Chi cục Thủy sản Bình Thuận

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/ đơn vị: Chi cục Thủy sản – Bình Thuận –   Địa chỉ: số 380 Thủ Khoa Huân – Phan Thiết – Bình Thuận –  Điện thoại/Fax/E-mail: 0623.812.532/ sondinhtv@yahoo.com.vn 2. Tên dự án: Dự án sử dụng vốn nhà nước thường xuyên để mua sắm tài sản […]