Mời thầu: Xây dựng mới trụ sở làm việc Đội quản lý khu vực 1, 5

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Điện lực Phú Xuyên – Địa chỉ: TT. Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 04.22670411; Fax: 04.33854104. 2. Tên dự án: Xây dựng mới trụ sở làm việc Đội quản lý khu vực 1, 5 4. Chủ đầu tư: Công […]