Archives for Tháng Tám 2014

Mời Thầu: Xây lắp, sửa chữa, bổ sung cho Công trình thủy điện Đăk Gret tỉnh Kon Tum

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Công ty Cổ phần Tấn Phát – Địa chỉ: Lô T2 Khu Công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Điện thoại: 060.2470578     Fax:  0603 868901 E-mail: info@tanphat-group.com.vn  hoặc luc560kt@Gmail.com 2. Tên dự án Công trình thủy điện Đăk […]

Mời Thầu: Thi công xây dựng Trụ sở UBND xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

A. Thông tin chung: 1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý các dự án huyện Bạch Thông. – Địa chỉ: Phố ngã Ba Thị trấn Phủ Thông huyện Bạch Thông – Điện thoại: 0281.3850.310 – Fax: 0281.3851.476, – E-mail:Banqlcdabt@gmail.com. 2. Tên dự án: Trụ sở UBND xã Cao Sơn, huyện Bạch […]

Mời Thầu: Mua sắm vật tư phục vụ công tác vệ sinh quý IV/2014 cho Xí nghiệp Vietsovpetro

A. Thông tin chung: 1.Tên cơ quan: Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro – Địa chỉ: Số 105 Đường Lê Lợi, Phường 6, TP.Vũng Tàu. – Điện thoại: 064.3839871 Ext 5306 – Fax :064.3554325 – E-mail: trungnq.hq@vietsov.com.vn 2. […]

Mời Thầu: Cung cấp vật tư điện quý 3 năm 2014 cho Xí nghiệp Vietsovpetro

A. Thông tin chung: 1.Tên cơ quan: Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro – Địa chỉ: Số 105 Đường Lê Lợi, Phường 6, TP.Vũng Tàu. – Điện thoại: 064.3839871 Ext 5306 – Fax :064.3554325 – E-mail: trungnq.hq@vietsov.com.vn 2. […]

Mời Thầu: Cung cấp dịch vụ thuê giặt thảm định kỳ cho Xí nghiệp Vietsovpetro

A.  Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro – Địa chỉ: Số 105 Đường Lê Lợi, Phường 6, TP.Vũng Tàu. – Điện thoại: 064.3839871 Ext 5306 – Fax :064.3554325 – E-mail: trungnq.hq@vietsov.com.vn […]

Mời Thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống PA, hệ thống EIB và PMS Tòa nhà BMĐH Vietsovpetro năm 2014

A. Thông tin chung: 1.Tên cơ quan: Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro – Địa chỉ: Số 105 Đường Lê Lợi, Phường 6, TP.Vũng Tàu. – Điện thoại: 064.3839871 Ext 5306 – Fax :064.3554325 – E-mail: trungnq.hq@vietsov.com.vn 2. […]

Mời Thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì Hệ thống quản lý Tòa nhà thông minh Vietsovpetro năm 2014

A. Thông tin chung: 1.Tên cơ quan: Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro. – Địa chỉ: Số 105 Đường Lê Lợi, Phường 6, TP.Vũng Tàu. – Điện thoại: 064.3839871 Ext 5306 – Fax :064.3554325 – E-mail: trungnq.hq@vietsov.com.vn 2. Tên […]

Mời Thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống Camera Tòa nhà BMĐH Vietsovpetro năm 2014

A. Thông tin chung: 1.Tên cơ quan: Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro – Địa chỉ: Số 105 Đường Lê Lợi, Phường 6, TP.Vũng Tàu. – Điện thoại: 064.3839871 Ext 5306 – Fax :064.3554325 – E-mail: trungnq.hq@vietsov.com.vn 2. […]

Mời thầu: Nạo vét tuyến kênh cho dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Bình Đại, Bến Tre

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Ban QLDA chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT – Địa chỉ: số 26 đường 3/2, phường 3, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre – Điện thoại/Fax/E-mail: 075. 3816703                Fax: 075.381798 2. Tên dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng nuôi thủy sản tập trung huyện Bình […]

Mời thầu: Nạo vét tuyến kênh và đường giao thông huyện Bình Đại, Bến Tre

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: Ban QLDA chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT – Địa chỉ: số 26 đường 3/2, phường 3, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre – Điện thoại/Fax/E-mail: 075. 3816703                Fax: 075.381798 2. Tên dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng nuôi thủy sản tập trung huyện Bình […]