Archives for 2014

Chào hàng cạnh tranh: Cung cấp phụ gia giàu sắt cho Nhà máy xi măng Tân Quang năm 2015

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI – Địa chỉ: Xóm 8 – Xã Tràng Đà – Thành phố Tuyên Quang –  Điện thoại/Fax/Email: 0273881068/0273881266/ximangtanquang@vnn.vn 2. Tên dự án: Mua sắm nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Tân Quang năm 2015 3. […]

Mời chào hàng: Cung cấp phụ gia cao si líc cho Nhà máy xi măng Tân Quang năm 2015

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị : Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI –   Địa chỉ: Xóm 8 – Xã Tràng Đà – Thành phố Tuyên Quang –   Điện thoại/Fax/Email: 0273881068/0273881266/ximangtanquang@vnn.vn 2. Tên dự án: Mua sắm nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Tân Quang […]

Mời chào hàng: Xây dựng 06 phòng học cho Trường tiểu học Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: UBND xã Phú Lạc, huyện Đại Từ – Địa chỉ: Xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. – Điện thoại/Fax/E-mail: 0280.3 526.004; Fax: 0280.3526.171. 2. Tên dự án: Trường tiểu học Phú Lạc, huyện Đại Từ, hạng mục: Xây dựng […]

Mời thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công việc phục vụ công tác của Trung tâm dịch vụ môi trường và hạ tầng kỹ thuật Khu di tích lịch sử Đền Hùng

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Trung tâm Dịch vụ môi trường và hạ tầng kỹ thuật Khu di tích lịch sử Đền Hùng – Địa chỉ: Khu di tích lịch sử Đền Hùng xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. – Điện thoại: 0210 3 […]

Mời Thầu: Mua sắm bàn ghế phục vụ công tác của Trung tâm dịch vụ môi trường và hạ tầng kỹ thuật Khu di tích lịch sử Đền Hùng

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Trung tâm dịch vụ môi trường và hạ tầng kỹ thuật Khu di tích lịch sử Đền Hùng – Địa chỉ: Khu di tích lịch sử Đền Hùng xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. – Điện thoại: 0210 3 […]

Kế hoạch đấu thầu Dự án: Mua sắm trang thiết bị cần thiết ban đầu phục vụ công tác của Trung tâm dịch vụ môi trường và hạ tầng kỹ thuật Khu di tích lịch sử Đền Hùng

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Trung tâm Dịch vụ môi trường và hạ tầng kỹ thuật Khu di tích lịch sử Đền Hùng – Địa chỉ: Khu di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. – Điện thoại: 0210 3 […]

Mời Thầu: Thi công Xây dựng Cải tạo hạng mục sân khấu khán đài A sân lễ hội Trung tâm lễ hội – Khu di tích lịch sử Đền Hùng

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng – Khu di tích lịch sử Đền Hùng  – Địa chỉ: Khu di tích lịch sử Đền Hùng xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.   – Điện thoại: […]

Kế hoạch đấu thầu Dự án: Cải tạo hạng mục sân khấu khán đài A sân lễ hội Trung tâm lễ hội (giai đoạn 1) – Khu di tích lịch sử Đền Hùng

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng – Khu di tích lịch sử Đền Hùng – Địa chỉ: Khu di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. – Điện thoại: 0210 […]

Kế hoạch đấu thầu Dự án: Lắp đặt hệ thống camera phục vụ công tác quản lý tại các đền, chùa thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng – Khu di tích lịch sử Đền Hùng – Địa chỉ: Khu di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. – Điện thoại: 0210 […]

Mời Thầu: Thi công lắp đặt hệ thống camera phục vụ công tác quản lý tại các đền, chùa thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng

A. Thông tin chung:  1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng – Khu di tích lịch sử Đền Hùng  – Địa chỉ: Khu di tích lịch sử Đền Hùng xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. – Điện thoại: 0210 […]