Mời Thầu: Mua sắm thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại phục vụ giáo dục

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội – Địa chỉ: số 23 Quang Trung, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 043.936.2890; Fax: 043.942.3985. 2. Tên dự án: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục các cấp học, […]