Mời chào hàng: Mua đầu nối quang các loại phục vụ sản xuất kinh doanh

Tên bên mời thầu: VIỄN THÔNG LẠNG SƠN Địa chỉ: Số 12 đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Điện thoại: 025.3873.204          Fax: 025.3872.387 Mã số thuế: 4900102900. Thông báo chào hàng cạnh tranh: Tên gói thầu: Mua đầu nối quang các loại Loại gói thầu: Mua […]