Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng

Nghị định 85/2009/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;  Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 […]

Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản

LUẬT SỐ 38/2009/QH12 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;  Quốc hội ban hành Luật […]

Luật đấu thầu – ban hành theo số 61-2005-QH11 ngày 29-11-2005

Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu […]

Thông tư 01-2010-TT-BKH Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Thông tư  số 01/2010/TT-BKH của Bộ kế hoạc đầu tư về  Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp   Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng […]

Đào tạo đấu thầu – Chứng chỉ đấu thầu – Lớp học đấu thầu

Thongtindauthau.com đang kết hợp với các cơ sở đào tạo nghiệp vụ đấu thầu trên cả nước để tổ chức các khoá học đào tạo nghiệp vụ đấu thầu và cấp chứng chỉ đấu thầu. Chúng tôi tổ chức các lớp học ở các tỉnh, tại các doanh nghiệp nếu đăng ký số lượng lớn. […]

Nghị định 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Hướng dẫn đấu thầu và lựa chọn nhà thầu – Ngày 05/5/2008, Chính p hủ đã ban hành Nghị định số 58/2008/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng. Theo đó, nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) được tham […]

Tìm giải pháp khắc phục những bất cập trong quản lý hợp đồng sau đấu thầu ở Việt Nam

Ngày 24/10, Hội nghị về quản lý hợp đồng sau đấu thầu ở Việt Nam và những kinh nghiệm quốc tế đã diễn ra tại Vĩnh Phúc. Hội nghị do Vụ quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch đầu tư chủ trì với sự tài trợ của Nhóm các nhà tài trợ đồng quan […]

Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội

Luật Đấu thầu – Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 quy định: các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án sau đây:Luật Đấu thầu – Luật Đấu […]

Khai giang lớp: Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu cấp chứng chỉ hành nghề về đấu thầu

Viện nghiên cứu Giáo dục Quốc tế là đơn vị uy tín, được nhà nước giao chức năng đào tạo và cấp chứng chỉ về đấu thầu. Thông báo khai giảng lớp: Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu cấp chứng chỉ hành nghề về đấu thầu: – Gv Cục Quản lý đấu thầu BKH – […]

Viện khoa học công nghệ xây dựng Việt Nam (IBST) mở lớp đào tạo đấu thầu, quản lý dự án, định giá

Lớp Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc tại hiện trường: Thời gian học 05 ngày. Lớp Nghiệp vụ đấu thầu: Thời gian học 03 ngày. Lớp Quản lý Dự án: Thời gian học 03 ngày. Lớp Thí nghiệm Đất trong phòng – hiện trường: Thời gian học 20 ngày. Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ […]