Mời chào hàng: Trang bị phòng máy vi tính cho Trường Tiểu học Mỹ Bình 1

Tên bên mời thầu: Ban QLDA các CTXD thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ: Khu hành chính thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại/fax/email: 079 3869946 Mã số thuế: Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: Trang bị phòng máy vi tính cho Trường Tiểu học Mỹ Bình […]