Mời Thầu: Thi công hệ thống cây xanh toàn tuyến đường đê Tả Hồng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLDA quận Long Biên – Địa chỉ: Số 3 phố Vạn Hạnh, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Xây dựng đường trên tuyến đê Tả Hồng, Hữu Đuống nối từ cầu Chương Dương tới […]