Kết quả thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát hải quan tại Chi cục Hải quan cảng VICT

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát hải quan

 Tổng cục Hải quan

– Địa chỉ: Số 162 Nguyễn Văn  Cừ – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội

– Điện thoại: 04 62610348; 04 62610351

– Fax: 04 62610355

– Email: phongqlkt.hq@gmail.com

2. Tên Dự án: Mua sắm thường xuyên.

 

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Stt

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ) Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát hải quan (quan sát và nhận dạng) tại Chi cục Hải quan cảng VICT thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Đấu thầu rộng rãi

8.657.000.000

8.642.438.000

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

 Quyết định số 1992/QĐ-BTC ngày 01/8/2012 của Bộ Tài chính

Trọn gói

180 ngày

Tổng cục Hải quan xin thông báo.