Mời đấu thầu cung cấp máy tính và tài sản khác cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH MÁY TÍNH VÀ TÉC NƯỚC

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng mời thầu cung cấp tài sản máy văn phòng và téc nước inox  năm 2012

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng mời thầu cung cấp tài sản năm 2012, gồm 02 gói thầu như sau:

* Gói thầu: Cung cấp 07 máy vi tính – năm 2012.

* Gói thầu: Cung cấp téc nước inox phục vụ công tác PCCC năm 2012.

– Thời gian thông báo và phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 13/8/2012 đến trước 11 giờ ngày 23/8/2012.

– Giá bán 01 bộ hồ sơ yêu cầu: 200.000 đồng/bộ/gói thầu (Hai trăm ngàn đồng).

– Thời điểm đóng thầu: 11 giờ ngày 23/8/2012.

– Thời gian mở thầu: 14 giờ 30 ngày 23/8/2012.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu, nhận hồ sơ đề xuất và mở thầu: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng, số 07 Xuân Đán 1 – Quận Thanh Khê – thành phố Đà Nẵng, điện thoại 0511.3714016, fax: 0511.3813082.

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng kính mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia.