Mời đấu thầu Mua sắm thiết bị tin học – Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ CNTT

Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp mời thầu mua sắm thiết bị CNTT đợt 1 năm 2012 cho Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

 

– Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp;

– Tên gói thầu: mua sắm thiết bị CNTT đợt 1 năm 2012 cho Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp;

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh;

– Nguồn vốn: Nguồn kinh phí hoạt động của Ngành Hải quan năm 2012;

– Thời gian bán hồ sơ chào hàng: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 10 / 9 / 2012 đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 14 / 9 / 2012 (trong giờ hành chính)

– Địa điểm phát hồ sơ yêu cầu và nhận hồ sơ đề xuất: tại Văn phòng – Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp;

+ Địa chỉ: số 91, Nguyễn Huệ, P.1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

– Giá bán 01 bộ hồ sơ yêu cầu: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn)

– Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 30 phút ngày 14/9/2012.

– Hồ sơ yêu cầu sẽ được mở vào 8 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 17 tháng 9 năm 2012,

– Địa chỉ mờ hồ sơ đấu thầu: số 91, Nguyễn Huệ, P.1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp kính mời các nhà thầu có đủ kinh nghiệm và năng lực nộp HSYC đúng thời gian và địa điểm nêu trên.