Mời Thầu: Nạo vét kênh kết hợp đắp bờ bao thuộc công trình Kênh Xóm Đồng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý dự án huyện Châu Thành – Địa chỉ: QL 80, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Công trình Kênh Xóm Đồng 4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện […]

Đấu thầu thi công dự án khu dân cư khóm 3, Sa Đéc, Đồng Tháp

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng thị xã Sa Đéc. – Địa chỉ: 147/12A, Khóm Hòa Khánh, Phường 2, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp – Điện thoại/Fax/E-mail:  0673.864732         Fax: 0673.774384 2. Tên dự […]

Mời đấu thầu Mua sắm thiết bị tin học – Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ CNTT Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp mời thầu mua sắm thiết bị CNTT đợt 1 năm 2012 cho Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp   – Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp; – Tên gói thầu: mua sắm thiết bị CNTT […]

Mua sắm Bàn ghế tiếp khách cho các Chi Cục thuế và Văn Phòng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG BÀN GHẾ NỘI THẤT Cục thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu Mua sắm Bàn ghế tiếp khách cho các Chi Cục thuế và Văn Phòng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Số lượng: 12 bộ.    – Tên Bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp. – Tên gói thầu: Mua […]

Mời thầu Mua sắm máy chiếu cho Văn phòng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MUA SẮM MÁY CHIỀU Cục thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu Mua sắm máy chiếu cho Chi cục Thuế thị xã Hồng Ngự và Văn phòng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Số lượng: 02 cái.   – Tên Bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp. – Tên gói thầu: […]

Mời thầu Mua sắm máy Scanner cho các Chi Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MUA MÁY SCANNER CHO CHI CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG THÁP Cục thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu Mua sắm máy Scanner cho các Chi Cục thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp   – Tên Bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp. – Tên gói thầu: Mua sắm máy […]

Đấu thầu Mua sắm máy Photocopy cho các Chi Cục thuế và Văn Phòng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MUA SẮM MÁY PHOTOCOPY CHO CÁC CHI CỤC THUẾ Cục thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu Mua sắm máy Photocopy cho các Chi Cục thuế và Văn Phòng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp   – Tên Bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp. – Tên gói thầu: Mua sắm […]