Mời đấu thầu thi công xây dựng Nhà làm việc Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY DỰNG

Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng mời thầu thi công xây lắp: Thi công hạng mục Nhà làm việc 3 tầng

 

 – Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng

 – Tên gói thầu: Gói thầu thi công xây lắp: Thi công hạng mục Nhà làm việc 3 tầng; chi tiết sơ bộ như sau:

  • Quy mô: 01 trệt + 02 lầu;
  • Diện tích sàn: 754 m2 sàn;
  • Nhà phụ trợ 1 tầng 192 m2 sàn;
  • Các hạng mục phụ trợ:

+ Nhà thường trực bảo vệ 9 m2 sàn;

+ Nhà đặt máy phát điện, máy bơm 16m2 sàn;

+ 02 Nhà để xe 02 bánh 76 m2;

+ Hàng rào, cổng, sân đường nội bộ, bồn hoa;

+ San nền;

+ Bể nước 50 m3;

+ Hệ thống điện ngoài nhà;

+ Hệ thống cấp, thoát nước ngoài nhà,

+ Phòng cháy chữa cháy.

– Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Châu Thành – Sóc Trăng.

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

– Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển ngành .

– Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 17 / 9 / 2012 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 05 / 10 / 2012 (trong giờ hành chánh)

– Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng;

+ Địa chỉ: Số 01, đường Trương Công Định, phường 2, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đ (Một triệu đồng, tiền Việt nam).

– Địa chỉ nhận Hồ sơ đấu thầu: Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng; Số 01, đường Trương Công Định, phường 2, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

– Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2012

– Bảo đảm dự thầu: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng); bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

 – Hồ sơ đấu thầu sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 05 tháng 10 năm 2012, tại Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng;

+ Địa chỉ : Số 01, đường Trương Công Định, phường 2, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đấu thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.