Mời đấu thầu xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Ba đình kết hợp kho lưu trữ

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY DỰNG Kho bạc Nhà nước Hà Nội mời thầu xây lắp trụ sở Kho bạc Nhà nước Ba đình kết hợp kho lưu trữ khu vực.   – Tên bên mời thầu : Kho bạc Nhà nước Hà Nội – Tên gói thầu : Gói thầu xây lắp trụ […]

Mời đấu thầu thi công xây dựng Nhà làm việc Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY DỰNG Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng mời thầu thi công xây lắp: Thi công hạng mục Nhà làm việc 3 tầng    – Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng  – Tên gói thầu: Gói thầu thi công xây lắp: Thi công hạng mục Nhà […]

Mời đấu thầu thi công xây lắp cải tạo mở rộng Kho bạc nhà nước – Châu Đức – Vũng Tàu

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu mời thầu thi công xây lắp Cải tạo mở rộng Kho bạc nhà nước – Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu.   – Tên Bên mời thầu: Công ty CP tư vấn […]

Kế hoạch thầu xây dựng công trình Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cam Lâm – Khánh Hòa

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU XÂY DỰNG TRỤ SỞ KHO BẠC NHÀ NƯỚC – CAM LÂM – KHÁNH HOÀ Kho bạc Khánh Hoà thông báo kế hoạch thầu xây dựng công trình: Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cam Lâm – Khánh Hòa   1. Chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa – […]

Đấu thầu thi công xây lắp dự án Trụ sở Kho bạc Nhà nước – Cam Lâm – Khánh Hoà

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU THI CÔNG XÂY LẮP TRỤ SỞ KHO BẠC NHÀ NƯỚC –  CAM LÂM – KHÁNH HOÀ Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa mời thầu thi công xây lắp: Gói thầu thi công xây lắp dự án Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cam Lâm, Khánh Hoà   – Tên Bên mời […]

Thành phố Hồ Chí minh mời đấu thầu thi công xây lắp Trụ sở Kho bạc Nhà nước Quận 11

THÔNG BÁO MỜI THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG – ĐẤU THẦU XÂY LẮP Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí minh mời thầu thi công xây lắp  – Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí minh – Tên gói thầu: Gói thầu thi công xây lắp – Tên dự […]

Mời đấu thầu xây dựng cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước – An Giang

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG CẢI TẠO TRỤ SỞ LÀM VIỆC KHO BẠC NHÀ NƯỚC – AN GIANG Kho bạc Nhà nước An Giang mời thầu xây dựng công trình cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước An Giang.   – Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước […]

Mời đấu thầu xây lắp Cải tạo mở rộng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Kông Chro – Gia Lai

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY DỰNG CẢI TẠO TRỤ SỞ KHO BẠC NHÀ NƯỚC  – KÔNG CHRO – GIA LAI    – Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Gia Lai – Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp  – Tên dự án: Cải tạo mở rộng Trụ sở Kho bạc Nhà nước […]

Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long mời thầu thi công Xây lắp Trụ sở làm việc

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY LẮP   – Tên bên mời thầu : Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long. – Tên gói thầu : Gói thầu thi công Xây lắp. – Tên dự án : Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Bình Tân, Vĩnh Long. – Nguồn vốn : Vốn đầu tư […]