Mời Chào Hàng Cung Ứng Thiết Bị Văn Phòng – Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Hải Dương

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

 

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương

– Địa chỉ: Số 7 đường Thanh Niên, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

– Điện thoại: 032003848949

2. Tên dự án: Cung ứng thiết bị máy văn phòng phục vụ công tác

3. Loại dự án: Dự án, dự toán khác

4. Tên chủ đầu tư: Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Cung ứng thiết bị máy văn phòng phục vụ công tác


B. Nội dung thông báo mời chào hàng: 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG ỨNG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

– Tên Bên mời thầu: Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương

– Tên gói thầu: Cung ứng thiết bị máy văn phòng phục vụ công tác

– Nguồn vốn: Từ nguồn dự toán kinh phí chi hoạt động năm 2012 được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong n­ước)

– Thời gian bán hồ sơ yêu cầu: từ ngày 13/12/2012 đến tr­ước 14giờ00 ngày 18/ 12/2012 (trong giờ hành chính).

– Giá bán 01 bộ hồ sơ: 1.000.000đ/bộ (Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ bán và nhận hồ sơ: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương (Địa chỉ: Số 7 đường Thanh Niên, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Điện thoại: 032003848949)

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: trư­ớc 14giờ00, ngày 18/12/2012

– Hồ sơ đề xuất của các nhà thầu sẽ đ­ược mở công khai vào lúc 14h30 ngày 18/12/2012 tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm tham gia.