Mời chào hàng: Mua sắm máy photocopy của Văn phòng HĐND-UBND huyện Sốp Cộp, Sơn La

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:

Văn phòng HĐND-UBND huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

– Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện

2. Tên gói thầu:  Mua sắm máy photocopy của Văn phòng HĐND-UBND huyện Sốp Cộp.

3.Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện được giao năm 2014

4.Tên bên mời thầu: Văn phòng HĐND-UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

5. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

6. Quy cách sản phẩm: Mua sắm máy photocopy sharp hiệu thái Lan, tốc độ in 50 bản/phút.

8. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày

10. Thời gian bán HSMT từ  08 giờ 00’ ngày 10  tháng 4 năm 2014 đến 8 giờ 00’ ngày 20 tháng 4 năm 2014 (trong giờ hành chính). Thời điểm đóng thầu:  8 giờ 00’ ngày  20 tháng 4 năm 2014

11. Thời gian mở thầu 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2014.

-Địa điểm bán HSMT: Văn phòng HĐND-UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

-Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng

Văn phòng HĐND-UBND huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu trên./.