Mời chào hàng: Sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô cho các đội quản lý thị trường thuộc Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội

 

  • Gói thầu: Sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô cho các đội quản lý thị trường thuộc Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội.
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2015.
  • Bên mời thầu: Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 ngày 15/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 22/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Chi Cục Quản lý thị truờng Hà Nội, 80 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.
  • Điện thoại: 0433.553981.
  • Giá bán: 500.000 đồng.
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 22/07/2015.