Mời chào hàng: Sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô cho các đội quản lý thị trường thuộc Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội

  Gói thầu: Sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô cho các đội quản lý thị trường thuộc Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2015. Bên mời thầu: Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng […]