Mời Thầu: Mua sắm tủ tụ bù hạ thế tỉnh Thái Bình

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Công ty Điện lực Thái Bình
  • Gói thầu: Mua sắm tủ tụ bù hạ thế
  • Dự án: Lắp đặt tụ bù trên lưới điện hạ áp năm 2015-2016
  • Nguồn vốn: Sử dụng nguồn thu công suất phản kháng
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 07/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 27/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Kế hoạch vật tư, Công ty Điện lực Thái Bình, 297 phố Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình
  • Điện thoại: 036.3606822; Fax: 036.3645048
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 27/10/2015 tại Phòng Kế hoạch vật tư, Công ty Điện lực Thái Bình, 297 phố Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình

    Công ty Điện lực Thái Bình Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.