Mời Thầu: Mua sắm tủ tụ bù hạ thế tỉnh Thái Bình

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Công ty Điện lực Thái Bình Gói thầu: Mua sắm tủ tụ bù hạ thế Dự án: Lắp đặt tụ bù trên lưới điện hạ áp năm 2015-2016 Nguồn vốn: Sử dụng nguồn thu công suất phản kháng Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước Thời […]