Mời chào hàng: In biên lai thu tiền phí, lệ phí năm 2015

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh
  • Gói thầu: In biên lai thu tiền phí, lệ phí năm 2015
  • Dự án: Phục vụ cung cấp các loại ấn chỉ tại cơ quan Thuế
  • Nguồn vốn: Thu tiền bán ấn chỉ
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 14/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 22/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Quản trị Tài vụ (tầng 7) – Cục Thuế TP.HCM, số 63 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, TP.HCM
  • Điện thoại: 083 770 2288 (6700)
  • Giá bán: 500.000 đồng
  •  Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 22/10/2015 tại Quản trị Tài vụ (tầng 7) – Cục Thuế TP.HCM, số 63 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

          Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.