Mời chào hàng: Thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống HVAC tầng 3

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Trung tâm nghiên cứu, sản xuất Văc xin và sinh phẩm Y tế
  • Gói thầu: Thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống HVAC tầng 3
  • Dự án: Cải tạo cơ sở sản xuất 135 Lò Đúc đạt tiêu chuẩn GMP bằng Nguồn vốn tự có
  • Nguồn vốn: vốn tự có
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 19/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 26/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Trung tâm nghiên cứu, sản xuất Văc xin và sinh phẩm Y tế, 135 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Điện thoại:
  • Giá bán:
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 26/10/2015 tại Trung tâm nghiên cứu, sản xuất Văc xin và sinh phẩm Y tế, 135 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

      Trung tâm nghiên cứu, sản xuất Văc xin và sinh phẩm Y tế Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.