Mời chào hàng: Thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống HVAC tầng 3

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Trung tâm nghiên cứu, sản xuất Văc xin và sinh phẩm Y tế Gói thầu: Thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống HVAC tầng 3 Dự án: Cải tạo cơ sở sản xuất 135 Lò Đúc đạt tiêu chuẩn GMP bằng Nguồn vốn […]

Kế hoạch đấu thầu Trường trung học cơ sở Mỹ Đức Tây – Cái Bè

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU Ban quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo kế hoạch đấu thầu Trường trung học cơ sở Mỹ Đức Tây – huyện Cái Bè   A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan: UBND huyện Cái Bè – Ban […]