Mời Thầu: Xây lắp Trường mầm non Nam Lý cụm 525 (giai đoạn II)

Tên bên mời thầu: UBND PHƯỜNG NAM LÝ

Địa chỉ: Số 102 đường Võ Thị Sáu, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại/fax/email:052.3.859289.

Mã số thuế:3100196143.

Nội dung đăng tải thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp

– Loại gói thầu: Xây lắp.

– Nội dung chính của gói thầu:

Quy mô xây dựng: Công trình Trường mầm non Nam Lý cụm 525 (giai đoạn II) có quy mô 2 tầng, diện tích xây dựng 284 m2.

+ Tầng 1 gồm: 1 phòng học 52m2, 1 khu vệ sinh 30m2, 1 phòng kho cho lớp học 12,6m2, 1 phòng kho cho nhà bếp 14,5m2, hiên chơi 15,2m2.

+ Tầng 2 gồm: 1 phòng học 52m2, 1 khu vệ sinh 30m2, 1 phòng kho cho lớp học 12,6m2, 1 phòng kho cho phòng giáo dục thể chất 14,5m2, hiên chơi 15,2m2.

+ Tổng chiều dài công trình (tính cả công trình đã có) sau khi mở rộng là 39,4m, chiều rộng 14,5m, chiều cao 3,6m, chiều cao mais,5m, mặt nền cách mặt sân hoàn thiện 0,67m, chiều cao toàn công trình 10,37m.

– Thời gian thực hiện hợp đồng:500 ngày (Năm trăm ngày)

 1. Tên dự án: Trường mầm non Nam Lý cụm 525 (giai đoạn II).
 2. Nguồn vốn: Ngân sáchphường Nam Lý.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (Gói thầu dành cho doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: T08 giờ30 phút, ngày 22 tháng 02 năm 2016 đến trước 08 giờ30 phút, ngày 04 tháng 3 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: UBND phường Nam Lý; địa chỉ: Số 102 đường Võ Thị Sáu, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; điện thoại: 052.3.859289; Email: phongcamnamly@gmail.com
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).
 8. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn);Đồng tiền sử dụng: VNĐ (Việt Nam đồng); Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 9. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 3 năm 2016.
 10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 3 năm 2016.