Mời chào hàng: Xây lắp Trường mầm non Hồng Quân, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

  Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng           Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.           Điện thoại: 02063 875 362 hoặc 02063 601 688           Mã số thuế: 4800175246 Nội dung thông báo mời chào […]

Mời Thầu: Xây lắp Trường mầm non Nam Lý cụm 525 (giai đoạn II)

Tên bên mời thầu: UBND PHƯỜNG NAM LÝ Địa chỉ: Số 102 đường Võ Thị Sáu, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại/fax/email:052.3.859289. Mã số thuế:3100196143. Nội dung đăng tải thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp – Loại gói thầu: Xây lắp. – Nội dung […]

Mời chào hàng: Xây lắp Nhà lớp học 2 phòng Trường mầm non Hồng Phong

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Hồng Phong – Địa chỉ: UBND xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng; –  Điện thoại: (0313) 917 796; Fax: (0313) 917 575. 2. Tên dự án: Nhà lớp học 2 phòng Trường mầm non Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng 4. […]