Mời chào hàng: Mua dụng cụ y tế, vật tư y tế của Bệnh viện đa khoa Mường La

Tên bên mời thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MƯỜNG LA

Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

ĐT: 0223830036; Fax: 0223830280; Email: bvdkml@gmail.com

Mã số thuế: 5500372904

Nội dung thông báo mời chào hàng:

  1. Tên gói thầu: Mua dụng cụ y tế, vật tư y tế của Bệnh viện đa khoa huyện Mường La

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

– Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm 203 loại dụng cụ y tế, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Mường La.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Một năm kể từ ngày ký kết hợp đồng

     2. Dự án: Mua sắm thường xuyên dụng cụ y tế, vật tư tiêu hao phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Mường La.

  1. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp, nguồn thu viện phí, nguồn bảo hiểm y tế thanh toán và các nguồn thu khác theo quy định.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; một giai đoạn, một túi hồ sơ.
  3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; một giai đoạn, một túi hồ sơ.
  4. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00, ngày 14 tháng 3 năm 2016 đến trước 10 giờ 00 ngày 21 tháng 3 năm 2016 (trong giờ hành chính)
  5. Địa điểm phát hành HSYC: Bệnh viện đa khoa huyện Mường La

Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

ĐT: 0223830036; Fax: 0223830280; Email: bvdkml@gmail.com

  1. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng
  2. Bảo đảm dự thầu: 28.281.000 đồng ; Bằng chữ: (Hai mươi tám triệu hai trăm tám mươi mốt ngàn đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.
  3. Thời điểm đóng thầu 10 giờ 00 ngày 21 tháng 3 năm 2016
  4. Thời điểm mở thầu: 11 giờ 00 ngày 21 tháng 3 năm 2016