Liên đoàn lao động huyện Củ Chi thông báo mời thầu gói thầu : Xây lắp

Liên đoàn lao động huyện Củ Chi thông báo mời thâu gói thầu : Xây lắp. Thời gian bán HSMT : Từ 8 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2012 đến 9 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 05 năm 2012 (trong giờ hành chính). Địa điểm bán HSMT : Liên đoàn Lao động huyện Củ chi, Quốc lộ 22, ấp Bàu tre 2, xã Tân An Hội huyện Củ Chi, TPHCM. Điện thoại : 08. 3.8920.439. Thời điểm đóng thầu: Vào đúng 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 05 năm 2012 tại Liên đoàn lao động huyện Củ Chi số : ấp Bàu Tre , xã Tân An Hội , huyện Củ Chi, TP.HCM

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu : Liên đoàn lao động huyện Củ Chi

– Tên gói thầu : Xây lắp

– Tên dự án : Nhà  văn hóa lao động huyện Củ Chi  ( giai đọan 2 )

– Nguồn vốn : do Liên đoàn lao động Tp .Hồ Chí Minh cấp

– Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT : Từ  8  giờ  00  phút, ngày  20  tháng  04  năm 2012 đến  9  giờ   00   phút, ngày 05  tháng   05 năm  2012  (trong giờ hành chính)

Địa điểm bán HSMT : Liên đoàn Lao động huyện Củ chi, Quốc lộ 22, ấp Bàu tre 2, xã Tân An Hội huyện Củ Chi, TPHCM   . Điện  thoại : 08. 3.8920.439

– Giá bán 1 bộ HSMT: Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh là 1.000.000 đồng (Một triệu VNĐ)

– Địa chỉ nhận HSDT:Liên đoàn lao động huyện Củ Chi số ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội , huyện Củ Chi ,TP.HCM

– Thời điểm đóng thầu: Vào đúng 09  giờ 00 phút, ngày  05  tháng  05  năm 2012  tại Liên đoàn lao động huyện Củ Chi  số : ấp Bàu Tre , xã Tân An Hội , huyện Củ Chi, TP.HCM

Bảo đảm dự thầu: Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 140.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi triệu VNĐ). Hình thức bảo đảm dự thầu được qui định chi tiết trong hồ sơ mời thầu và phải được gửi đến Liên đòan lao động huyện Củ Chi  số : ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM chậm nhất là trước 09 giờ 00 phút (Giờ việt nam) ngày  05  tháng  05 năm 2012.

. HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ( giờ Việt Nam), ngày 05  tháng 05       năm 2012, tại Liên đoàn lao động huyện Củ Chi  số : ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội , huyện Củ Chi , TP.HCM.

TM.BTV LĐLĐ HUYỆN CỦ CHI

CHỦ TỊCH NGUYỄN THỊ ÁNH THU