Mời Thầu: Xây dựng, sửa chữa doanh trại Ban chỉ huy quân sự Thuận Châu

A. THÔNG TIN CHUNG: Tên cơ quan/đơn vị: Ban chỉ huy quân sự huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La – Địa chỉ:  Phố Lò Văn Hặc, Thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Điện Thoại: 0223.847.636          – E-mail: huyenthuanchau@gmail.com Tên dự án: Xây dựng, sửa chữa doanh trại Ban chỉ huy quân […]