Mời chào hàng: Vật tư thay thế máy năm 2015 Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai – Địa chỉ: thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai 5. Tên gói thầu: Vật tư thay thế […]