Mời chào hàng: Cải tạo cảnh quan sân vườn và bãi đỗ xe đài Truyền hình

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam – Địa chỉ: số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội; –  Điện thoại:  (04) 37710680. 2. Tên dự án: Cải tạo cảnh quan sân vườn và bãi đỗ xe phía trước nhà 28 tầng 4. Chủ […]