Mời Thầu: Cải tạo ký túc xá B, bể nước ngầm, bể cứu hỏa học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam

THÔNG BÁO MỜI THẦU   Bên mời thầu: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Gói thầu: Cải tạo ký túc xá B, bể nước ngầm, bể cứu hỏa Dự án: Cải tạo, nâng cấp ký túc xá B, nhà làm việc và xây mới nhà đa năng thuộc Học viện Thanh thiếu niên Việt […]