Mời chào hàng: Thi công cải tạo, Sửa chữa khu nhà chính – Nội thất trung tâm Việt Pháp

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: – Địa chỉ: số 24A, đường D5, Phuờng 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM; – Điện thoại: (08)35127 581; Fax: (08)35127 581 – Châu Ngọc Hiền 0975 639 142,  Email: chaungochien1980@gmail.com. 2. Tên dự án: Cải tạo, Sửa chữa Chi nhánh Trung tâm Pháp Việt […]