Mời Thầu: Toàn bộ phần thi công xây dựng Cầu Suối Tiên II

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: BQL các dự án DT&XD huyện Tây Trà Gói thầu: Gói thầu số 06: Toàn bộ phần thi công xây dựng Dự án: Cầu Suối Tiên II, xã Trà Quân, huyện Tây Trà Nguồn vốn: Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm […]